Intern reglement

Naast de statuten wordt de interne werking van BEST vzw ook geregeld in een intern reglement. Dit heeft als doel de interne werking van BEST vzw te vergemakkelijken.

Hierin worden vooral elementen opgenomen die weinig of niet geregeld zijn in de wetgeving of de statuten. Een intern reglement legt dus bepaalde bijkomende afspraken vast, opdat het voor iedereen duidelijk is hoe er binnen BEST vzw wordt gewerkt.

Ieder lid van BEST vzw wordt geacht kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met deze regels en afspraken.

Het intern reglement kan hieronder geraadpleegd worden.