Zwemschool

Werking zwemschool

De zwemschool is gericht op het aanleren van drie zwemstijlen: Rugslag, crawl en schoolslag. Om dit te bereiken, is de zwemschool onderverdeeld in 6 groepen (+1 extra groep précompetitie) met elk zijn eigen doelstellingen.

Alvorens te kunnen starten met zwemlessen, moeten de kinderen eerst een proefles volgen. Tijdens deze proefles wordt nagekeken welke zwemvaardigheden uw kind reeds heeft. Op basis hiervan beslist de lesgever in welke niveaugroep gestart wordt.

Paco wedstrijden Zwemmers in de zwemschool kunnen deelnemen aan PACO-wedstrijden en wedstrijden voor niet-vergunninghouders.
Doelstellingen in de zwemschool De zwemschool is onderverdeeld in 6 niveaugroepen en één groep precompetitie. Om over te gaan naar een hogere groep moeten er bepaalde doelstellingen bereikt worden. De evaluatiemomenten vinden plaats in de laatste week van elke periode (12 weken).
Zwemschool - Lesuren Alle zwemlessen worden in het zwembad van Diest gegeven.
Lidgeld Overzicht van de jaarlijkse lidgelden